Deze illustraties maakte ik bij een tekstpamflet dat pleit voor een diversere Auteursbond (vereniging van schrijvers, journalisten, vertalers en dichters) ‘Diversiteit is een feit, inclusie een daad’